↑ Return to altres projectes

sa fàbrica de músics

accés al web

L’aparició durant els últims anys de noves disciplines, com l’estudi de la música moderna, el jazz o la música tradicional, així com la incorporació de l’evolució tecnològica, tan en el camp de la reproducció com en el de la interpretació musicals, han revolucionat el món de la música i la seva docència. El convenciment d’apropar a Menorca aquestes realitats ha portat a Esperança Rotger i a Cris Juanico a la creació de SA FÀBRICA DE MÚSICS, un espai multidisciplinar on convergeixen l’ensenyament, l’experiència i la creació de les músiques “no clàssiques” en totes les seves vessants: cultural, lúdica i professional.

SA FÀBRICA DE MÚSICS es va fundar el mes de juny de 2010 amb la voluntat de promocionar el jazz i la música popular creant amb aquesta finalitat un nou projecte educatiu a Ciutadella de Menorca. SA FÀBRICA DE MÚSICS és una escola privada d’ensenyament musical amb un programa d’estudis propi, que imparteix cursos de nivell elemental a superior. Així, els músics que s’acolleixen al nostre programa tenen la possibilitat d’adquirir una formació artística i professional dins de qualsevol especialització musical.

Més informació a: www.safabricademusics.com

.

Share

Permanent link to this article: http://www.crisjuanico.com/?page_id=945